Low Elo Demos

Spiel 1:   Alveolitis vs Sarkoidose (16 : 10)
Spiel 2:   🥫 Dosenobst vs Alveolitis (7 : 16)
Spiel 3:   Sarkoidose vs 🥫 Dosenobst (12 : 16)
Spiel 1:   🧃 Apfelsaft vs 🍧 Fruchteis (9 : 16)
Spiel 2:   Vaskulitis vs 🧃 Apfelsaft (16 : 7)
Spiel 3:   🍧 Fruchteis vs Vaskulitis (16 : 10)
Spiel 1-1:   Alveolitis vs 🍧 Fruchteis (16 : 8)
Spiel 1-2:   Alveolitis vs 🍧 Fruchteis (16 : 11)